پروسه ساخت:

مرحله اول:

اولین اقدام در Investment Casting ساختن الگوی مومی است. این الگو می تواند از پلاستیک نیز ساخته شود. با این حال ماده مورد مصرف عمدتا موم (Wax) است زیرا به سهولت ذوب شده و مجددا قابل استفاده است. از آنجا که این الگوها در طول پروسه از بین می روند، برای هر قطعه باید یک الگوی مومی ساخته شود. در نتیجه ابتدا تعداد فراوانی الگو با استفاده از قالبهای از پیش ساخته شده تهیه می گردد.

مرحله دوم:

 ممکن است چندین الگو جهت استفاده در یک بار ریخته گری به کار برده شوند. به طور مثال تعدادی الگوی مومی به یک ستون که جنس آن نیز از موم است متصل می شوند. سپس یک مجرای ریخته گری (Ceramic Pouring Cup) به انتهای این ستون وصل می گردد. ساختار به دست آمده درخت (Tree) خوانده می شود.

مرحله سوم:

این ساختار سپس در محلولی آبکی فرو برده می شود که حاوی ذرات بسیار ریز سیلیکا، آب و بایندر(Binder) است [بایندر ماده ای است که جهت افزایش استحکام سرامیک به کار می رود]. با این کار لایه ای از سرامیک روی موم تشکیل می شود که با تکرار این حرکت ضخیم و ضخیم تر می گردد. گاهی الگوی مومی درون فلاسکی مخصوص قرار داده شده و محلول روی آن ریخته می شود.هنگامی که لایه مورد نظر به قدر کافی ضخیم شد، در هوای آزاد قرار می گیرد تا کاملا سخت شود.

مرحله چهارم:

این مرحله  مهمترین قدم در Casting است. قالب سرامیکی سخت شده وارونه شده و تا دمای 170-90 درجه سانتی گراد گرم می گردد. بدین ترتیب موم درون قالب ذوب شده و بیرون می ریزد و حفره ای را برای ریخته گری فلز بر جای می گذارد.

 مرحله پنجم:

قالب را در دمای 1100-550  درجه سانتی گراد قرار می دهند تا سرامیک کاملا پخته و محکم گردد. با این کار حتی مقادیر ناچیز موم باقی مانده در آن خارج می شود. سپس فلز مذاب در همان حال که قالب داغ است به داخل آن ریخته می شود. این امر موجب می شود که فلز به راحتی به درون قالب روانه گردد و کوچکترین و ظریفترین قسمتهای آن را پر کند. ریختن فلز درون قالب داغ همچنین باعث دقت بالاتری در ابعاد نهایی قطعات خواهد شد زیرا فلز و قالب آن با هم شروع به سرد شدن می کنند.

مرحله ششم:

 قالب و فلز سرد می شوند و پروسه جامد شدن اتفاق می افتد.

مرحله هفتم:

آخرین اقدام شکستن قالب سرامیکی و جدا کردن قطعات فلزی به وجود آمده از ستون وسط خواهد بود.