مرکز تحقیقات یگانه ذوب سپاهان در این ماه رسما کار خود را آغاز کرد. از این پس قطعات با شرایط ویژه در این مرکز مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد و شرایط احتمالی قطعه در هنگام تولید و پس از تولید در به کارگیری آن در  صنایع مختلف بررسی می شود و گزارشی در این زمینه به مشتریان عزیز ارائه می گردد.  همچنین این مرکز با ۲۰ سال پشتوانه کار تجربی ، به کارگیری تیم متخصص و استفاده از مقالات به روز در زمینه متالورژی از این پس می تواند به صنعتگران عزیز در زمینه تولید و شرایط پس از تولید قطعات پیچیده و خاص مشاوره ارائه دهد.

free prescription discount cards prescription discounts cards prescription coupon
cialis free coupon codesamples.in discount prescription coupons
prescription drug discount cards prescription drug discount cards cialis.com coupons