فولادهای ضد زنگ مواد مهندسی با مقاومت در برابر خوردگی، قدرت و ویژگی های ساختاری مناسب هستند. آنها به راحتی می‌توانند طیف وسیعی از معیارهای طراحی – اصلاح، عمر مفید، نیاز کم به تعمیر و غیره را رعایت کنند. انتخاب فولاد ضد زنگ مناسب اساسا به معنی توضیح چهار پارامتر است. به منظور اهمیت داشتن این موضوع آنها را توضیح میدهیم.

۱- خوردگی یا مقاومت دمایی دلیل اصلی(اولیه) برای مشخص کردن ضدزنگ مناسب می باشد. مشخصا نیاز به دانستن ماهیت محیط و درجه مقاومت در برابر خوردگی یا پایداری حرارتی ضروری است.

            ۲- خواص مکانیکی با تاکید ویژه بر روی مقاومت در دمای اتاق ، دماهای کم یا زیاد.

                (به طور کلی ترکیب مورد اول و دوم، مقاومت در برابر خوردگی و پایداری اصل (پایه )انتخاب است.)

           ۳- عملیات ساخت و ساز و اینکه چگونه محصول باید ساخته شود، در سطح سوم قرار دارد. که این شامل پرس کاری، ماشین کاری، فرم دهی، جوشکاری و غیره می باشد.

           ۴- هزینه کل ،برای در نظر گرفتن هزینه کل، مناسب است که نه تنها هزینه های مواد و تولید را در نظر بگیریم، بلکه هزینه های چرخه تولید را نیز در نظر داشته باشیم. که شامل پیش بینی هزینه هایی‌ست که ممکن است برای تعمیر یا نگهداری یک محصول در مدت  تولید به وجود آید.