جنس قطعات یگانه ذوب سپاهان

جنس هایی که تاکنون ریخته گری کرده ایم

1 – استیل های متداول

304 (  1.4301 )

316 ( 1.4401 )

410 – 420 - 430

2- استیل های کم کربن

304L ( 1. 4306 )

316L ( 1.4404 )

3 – فولادهای نسوز

1.4852 - 1.4848 ( 310 ) - 1.4837 ( 309 )

4 – سوپر آلیاژها

Alloye20 - Worldthid

5 – داپلکس ها

1.4517

A890

6 – فولادهای ضدسایش

1.4777

7-  استیل های خاص

17 4PH -  Durcomet5  – 1.4313

8 – مونل ها و اینکنل ها

9 – نایرزیست ها